TALERUM

Hver dag er det muligt at bede om en privat samtale på vores kontor. Vi vil være til rådighed til uforpligtende snakke om det kommende eller nye forældreskab og vil kunne tage nogle snakke omkring det at blive forældre og de følelser og bekymringer der kan følge med. Vi kan viderehenvise til relevante faglige personer, hvis vi i fællesskab finder ud af at der er behov for mere systematiseret hjælp og vejledning.