Planlægning af barselsorloven

Det at skulle planlægge sin og familiens barsel er ligesom at træde ind i junglen. Her er masser af veje, der kan føre dig sikkert gennem junglen, men hvilken vej passer dig bedst? Du kan nemt fare vild, hvis du ikke ved hvilken vej du ønsker at gå.
I dette indlæg - og flere efterfølgende - vil jeg agere din personlige tour guide og vise dig de veje du kan gå for at du og din familie får tilrettelagt den perfekte barsel for jer.

Det store forkromede overblik

Lad mig starte med at slå fast, at der ikke findes én bestemt måde, at sammensætte den perfekte barsel på. Det er som sådan helt vildt befriende, da du dermed ikke skal sidde tilbage og spekulere på om din og familiens barselsplan nu også er den bedste set i forhold til, hvad andre har gjort eller kommer til at gøre.

Det er selvfølgelig helt naturligt, at vi skeler til hvad andre har gjort for at hente inspiration og det er bestemt ganske fornuftigt. At der ikke findes én bestemt måde, åbner op for, at barslen kan sammensættes på rigtig mange måder. Du og din familie kan derfor betragte barslen som et kæmpe tagselvbord, hvor jeres fantasi sætter grænserne for, hvad der kan lade sig gøre. Jo, du skal i visse situationer have din chef til at sige ja til bestemte løsninger, men i bund og grund så skader det aldrig, at starte med det barselsforløb som du/I allermest ønsker. Det kan altid tilrettes, hvis der måtte være behov for det.

Helt grundlæggende så kan barslen og planlægningen af denne koges ned til tre hovedtemaer:
1. Tid – den tid og de perioder du er på barsel.
2. Aflønning – den løn du får under barslen – fra din arbejdsgiver og Udbetaling Danmark.
3. Information – den information du skal give til din arbejdsgiver og den information, du får fra
Udbetaling Danmark.

Ovenstående tre temaer skal du igennem uanset om du er kommende mor, far eller medforælder. Der er forskelle i eksempelvis den tid du har mulighed for at holde barsel, alt afhængig af hvilken ”titel” du får. Som kommende mor har du mulighed for at starte barslen inden terminsdatoen, mens dette ikke er tilfældet for far eller medmor.
Dette kan illustreres på følgende måde:

Skærmbillede 2018-06-14 kl. 11.05.23.png

Lad os starte fra begyndelsen

Inden vi kaster os hovedkulds ud i barselsplanlægningen, så lad os i stedet starte ved begyndelsen. Det hele (i relation til barselsplanlægningen) starter nemlig ved, at din arbejdsgiver skal have besked om graviditeten.
Ifølge barselsloven skal du som kommende mor give din arbejdsgiver besked om terminsdatoen senest 3 måneder før termin. Som far eller medmor har du ikke nogen forpligtigelse til at give din arbejdsgiver besked om terminsdatoen, men uanset dette så vil jeg klart anbefale, at du gør det. Årsagen skyldes, at din arbejdsgiver dermed har mulighed for at tage højde for din lykkelige omstændighed, når de fremtidige arbejdsopgaver skal tilrettelægges.
Du har som mor derfor ret til at vente med at fortælle den glædelige nyhed til din arbejdsgiver helt op til 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt. Jeg vil vove den påstand, at man som arbejdsgiver enten er ekstremt distræt eller svagtseende, hvis ikke graviditeten er set tidligere end de 3 måneder. Derfor og i relation til det tidligere omtalte omkring arbejdstilrettelæggelsen og rigtig mange andre gode grunde, bør du fortælle den glædelige nyhed tidligere.
Hvor meget tidligere det så bør være, er meget individuelt og dermed ikke helt ligetil at fortælle, hvornår det præcist bør være.

Rent erfaringsmæssigt venter langt de fleste med at fortælle nyheden til efter 8. graviditetsuge. Af dem vil stadig mange vente til efter nakkefoldscanningen, der ligger i graviditetsuge 11 – 13. De der ikke venter til efter nakkefoldsscanningen, fortæller det typisk grundet svære graviditetsgener eller fordi de eksempelvis er på vej i job og dermed ønsker, at have klare linjer inden jobstart. Igen kan jeg ikke understrege nok, at valget i dette tilfælde er personligt og der eksisterer ikke et rigtigt eller forkert tidspunkt at fortælle det på.


Det handler om, at det skal fungere for dig og føles som det rigtige tidspunkt for dig at sige det på. Uanset hvornår du fortæller det, så er det en god ide, at du følger det op på det, på skrift. Enten ved en mail til din arbejdsgiver eller på den helt old school måde ved et brev du afleverer sammen med den personlige nyhed.

Årsagen er den, at du derved har sikkerhed for, at den korrekte terminsdato er afleveret og dels
fordi du samtidig kan efterspørge oplysninger omkring aflønning fra virksomheden og andre forhold du kan tage med i din betragtning når du og din familie skal til at planlægge barslen.
Vi er nu klar til at give os i kast med selve barselsplanlægningen, men det går jeg i dybden med i næste blogindlæg. Jeg håber at du har fundet denne opstartsguide værdifuld og inspirerende.

Skriv gerne en kommentar herunder og så vil jeg efter bedste evne vende tilbage med et konstruktivt svar. Indtil da – så ønsker jeg dig al det bedste.

 

Hans Frederik Linde arbejder til dagligt i Forbundet Kommunikation og Sprog, hvor han yder barselsrådgivning til medlemmerne. Ved siden af har han eget virke via G'Linde, der yder barselsrådgivning til virksomheder.

Skærmbillede 2018-06-14 kl. 11.09.46.png