Bag om Bedre Barsel

Med Bedre Barsel vil vi skabe dialog om den eksistentielle betydning af at blive mor og far og skabe plads til at tale om de modstridende følelser, der kan være forbundet med at få børn og blive forælder.

Hvem er vi?

Bag Bedre Barsel er Kristine og Louise. Kristine startede Bedre Barsel på baggrund af egen frustration og forundring over den svære overgang fra "mig" til gravid til mor på barsel. Hele forhistorien kan man læse meget mere om i blogindlægget Her sidder jeg og ammer. Louise blev tilknyttet projektet et halvt år senere og siden har vi drevet det sammen. Vi har begge en kæmpe passion for at hjælpe andre igennem barslen, som for mange er en omvæltning. Vi har fra start arbejdet frivilligt og bruger meget tid på projektet ved siden af hhv. deltidsjob og specialeskrivning. Vores store drøm er at åbne Danmarks første barselshus i Aarhus til september 2018, som skal være et sted for kommende og nye forældre at mødes. 

Hvad har Bedre Barsel lavet?

Bedre Barsel blev søsat i februar 2017 ud fra en tese om at mange kvinder mistrives under deres barsel. Bedre Barsel har med god hjælp fra støttegivere (antroprologer, workshopsfacilitatorer og mange andre) til projektet, foretaget en omfattende interviewundersøgelse af mødres erfaringer med at være på barsel. I samme undersøgelse har vi interviewet sundhedsplejersker fra fem forskellige kommuner omkring deres møde med kommende og nybagte mødre. Det er der kommet mange gode beskrivelser ud af. Det er gennemgående at overgangen til moderskabet forårsager følelsesmæssige reaktioner og overvejelser om værdier og prioriteter i livet. Mange mødre bliver overraskede over kløften mellem forestillingen om moderskabet og hvordan moderskabet opleves i praksis. Der er flere af de interviewede kvinder, som ikke oplever usædvanlige udfordringer, men som har oplevet at blive indignerede over hvilke refleksioner og udfordringer moderskabet sætter i gang. 

De mange forskellige reaktioner i vores interviews med mødre, gav os et tydeligt indtryk af, at mange har brug for et rum til at fortælle om deres egne oplevelser og høre andres. Det rum har vi lavet i vores debatsaloner, som vi har afholdt i Aarhus og København. Vores debatsaloner, som begge har haft overskriften "Når mødre taler ud", bestod af et panel på tre mødre med hver deres erfaringer med moderskabet. Panelet åbnede debatten med hver deres fortællinger, hvorefter publikum frit kunne byde ind med deres fortællinger og spørgsmål. Vores debatsaloner har været velbesøgt af mødre (både gravide, nye og "gamle" mødre og få fædre) med en ivrig spørgelyst og åbenhed, som har skabt lige præcist det rum, vi håbede på. Læs artiklen "Debatsalon sætter fokus på tabuer under barslen".