Bedre Barsel i hele Danmark

Siden jeg i 2015 blev mor for første gang, har jeg kredset om det med både at være nogens mor, men også at have et engagement og ambitioner, der rækker ud over moderskabet og familien. Derfor blev jeg begejstret, da jeg her i vinter – gravid med mit andet barn – faldt over Bedre Barsel og Barselshuset på nettet. Dels fordi bloggen afspejler nogle af de følelser og tanker, som også har fyldt hos mig. Dels fordi et sted som Barselshuset netop var det, jeg savnede under min første barsel: Et sted, hvor jeg ikke kun behøvede at være nogens mor, men også kunne høre og tale om noget, der engagerede mig som person – samtidig med, at der var plads til barnet. Og et sted der gerne ville nuancere, hvad det vil sige at være mor og forælder og et sted, som skabte rum for et barslende fællesskab.

 

Foto fra Barselshuset Aarhus

Foto fra Barselshuset Aarhus

Jeg fandt så også ud af, at Barselshuset ligger i Århus, mens jeg bor i Hvidovre klos op ad København. Barselshuset kunne derfor ikke blive mit helle under den anden barsel. Da jeg blev gravid med mit andet barn havde jeg imidlertid besluttet, at min anden barsel skulle være anderledes end den første. Som andre indlæg på Bedre Barsel også vidner om, syntes jeg nemlig, at det var hårdt at blive mor første gang: Oplevelsen af isolation og ensomhed kombineret med frygten for ikke at slå til som mor og savnet efter bare at være mig fyldte rigtig meget. Derfor vidste jeg, at jeg – hvis det blev muligt (man ved aldrig, hvilket barn man får) – ville holde fast i at lave noget ikke-babyrelateret under min anden barsel. Sideløbende med, at jeg fandt Bedre Barsel tog jeg derfor, med Barselshuset som forbillede, initiativ til Barselsnetværk Hvidovre.

Formålet med Barselsnetværk Hvidovre er at fremme trivsel og fællesskab blandt forældre på barsel. Netværket skal give forældre på barsel et rum, hvor omdrejningspunktet ikke er baby, men forælderen som helt menneske. Ønsket er, at forældrene ved at deltage i forskellige aktiviteter og arrangementer kan få nogle nye input, blive en del af et fællesskab og opleve, at der er plads til andet end lyserød baby-boble – og dermed en mere nuanceret forældrerolle. Med baby på armen, og hvad det medfører af uro, bleskift og gråd.

Foto fra arrangement i Barselshuset Aarhus

Foto fra arrangement i Barselshuset Aarhus

 På nuværende tidspunkt tæller barselsnetværket mere ned 150 medlemmer på Facebook. Vi har fået lov at låne lokaler i kommunens Børnesundhedshus – og vi vil fremadrettet mødes fast den første fredag formiddag i måneden. Første arrangement er yoga i maj, hvor et lokalt yogacenter står for undervisningen. Indtil videre er netværket ikke etableret som forening, da jeg som frivillig initiativtager gerne vil undgå for meget bureaukrati og administration. Derfor tilmelder deltagerne sig blot ved at overføre deltagergebyret til min mobil via MobilePay – og så kører det hele ellers over Facebook. Det er imidlertid ikke en holdbar løsning, da gennemførelsen af de enkelte aktiviteter og arrangementer er meget sårbar, fordi økonomien og derfor deltagerantallet skal gå op hver eneste gang. Derfor måtte vi også aflyse vores første arrangement, samtalesalonen ”Fri fra Forventningspres” med psykolog Amalie Vatne Brean. På den baggrund har vi indledt et samarbejde med den lokale aftenskole FORA om programmet for efteråret. Aftenskolen står for at booke oplægsholdere med mere og kan som folkeoplysende forening fungere som netværkets organisatoriske fundament. Det betyder vi kan søge penge til at gennemføre arrangementerne for – og deltagerne kan købe billetter på aftenskolens hjemmeside. Min rolle som initiativtager bliver at sørge for kommunikationen på Facebook og dermed den direkte kontakt til netværket. Det er helt sikkert fornuftigt at få skilt min private økonomi fra netværkets. På den anden side er det utrolig befriende, at man med en platform som Facebook og appen MobilePay så let og hurtigt kan starte et nyt initiativ og få arrangementer i kalenderen.

Eftersom Barselsnetværk Hvidovre er opstået med inspiration fra Bedre Barsel, skrev jeg i marts til Louise fra Bedre Barsel. Jeg synes nemlig, det kunne være spændende, hvis man som lokalt netværk på en eller anden måde kunne koble sig på Bedre Barsel. Det var jeg ikke den første, der havde tænkt på. Min samtale med Louise blev derfor startskuddet til dette blogindlæg – for hvordan kunne vi gøre det? Derfor har jeg i løbet af den sidste måneds tid (tiden går hurtigt med en baby, som siden – jeg tog initiativ til Barselsnetværk Hvidovre – er kommet til verden) tænkt videre over, hvordan vi kan sprede Bedre Barsel rundt i hele Danmark. Eller hvordan vi som lokale barselsnetværk kan koble os på Bedre Barsel.

 

Foto fra arrangement i Barselshuset Aarhus

Foto fra arrangement i Barselshuset Aarhus

Som landsdækkende initiativ får Bedre Barsel større gennemslagskraft. Det kan dels gøre det lettere at få fondsmidler til initiativet samt etablere forskellige former for samarbejder og partnerskaber. Og dels kan det blive lettere for den enkelte barslende at finde frem til et lokalt initiativ, da Bedre Barsel allerede har etableret sig og fået taletid. Samtidig kan et fælles fundament på tværs af landet sikre, at de enkelte netværk lever om til en række fælles værdier eller et fælles formål – som netop bygger på undersøgelsen af trivslen blandt kvinder på barsel.

Fra mit perspektiv er det væsentligt, at lokale barselsnetværk først og fremmest forpligter sig på et fælles formål ligesom, at der skal være tale om almennyttige initiativer. Således er det for mig at se netop essentielt, at Bedre Barsel har fokus på forældrenes trivsel under barslen og vil skabe åbenhed om, hvad der ikke altid er lyserød babyboble samt, at vi forældre ikke er ens i forhold til, hvad vi trives med. Samtidig bør lokale barselsnetværk være uafhængige af økonomiske interesser, så en eventuel initiativtager ikke bruger det som platform for egne ydelser.

Foto fra arrangement i Barselshuset Aarhus

Foto fra arrangement i Barselshuset Aarhus

 

For mig at se, er det imidlertid ikke vigtigt, at de lokale netværk har den samme organisering eller den samme typer af arrangementer. At være en forening sikrer selvfølgelig netværkets almennyttige formål – men det kan også være en tidskrævende organiseringsform. Og her mener jeg, at handling og indhold er vigtigere end møder og papir. Hvis man vælger at være et ikke-foreningsdrevet netværk kan det selvfølgelig give nogle problemer i forhold til finansiering, men måske kan det netop løses ved at man bliver et initiativ under en anden forening som for eksempel en aftenskole. I Barselsnetværk Hvidovre har vi indtil videre kun arrangementer, der henvender sig til forældrene – de babyrelaterede arrangementer er der nemlig masser af andre aktører, der sørger for. Behovet kan være anderledes andre steder.

Foto fra Barselshuset

Foto fra Barselshuset

Med dette in mente vil jeg – inspireret af Hemingway Club® for mænd plus 60 år – foreslå, at man for at skabe sammenhæng på tværs af lokale barselsnetværk udarbejder et fælles charter og logo. Charter og logo samt en oversigt over lokale netværk kunne så være at finde på bedrebarsel.dk. I de enkelte netværksgrupper kunne man ligeledes publicere charter og logo. På den måde ville alle barselsnetværk have et fælles fundament samtidig med, at deres egenart bevares.

 

Forslag til charter:

·      Formålet med Barselsnetværket er….

·      Netværket er åbent for alle forældre i alle slags familie-konstellationer

·      Barselsnetværket har ikke et politisk, kommercielt eller religiøst formål

·      Det er op til netværkets medlemmer/deltagere at beslutte program og indhold i netværket.

 

Se for eksempel https://hemingwayclub.dk/om-hemingway-club/vision-og-vaerdier/ for inspiration:

·      der er ugentlige formiddagsmøder, som er uformelle og det er let at få ordet

·      der er ikke mødepligt og ingen dresscode

·      ingen tvinges til noget mod sin vilje og hvor det er tilladt bare at komme og lytte

·      det ikke betyder noget, hvilken job man engang bestred i sit arbejdsliv

·      klubbens styregruppe er selvsupplerende

·      der gives mulighed for at finde sammen om en eller flere fælles interesser, såsom  mad, cykel- og  vandreture,  motion, teater, film, musik, rejser, kultur og så videre

·      der er ingen åbne eller skjulte hensigter om at virke for et bestemt politisk, kommercielt eller religiøst formål

Lise Holm Rasmussen har med Barselshuset og bedrebarsel.dk som forbillede taget initiativ til Barselsnetværk Hvidovre på Københavns Vestegn. Lise er mor til Solveig på 3 måneder og Iluna på snart fire år. Når hun ikke er på barsel hjælper hun med sit startup handleRUM institutioner og kommuner med at fremme fællesskab og sundhed ved at inddrage civil- og lokalsamfund.