Planlægning af barselsorloven - del 4.

Dette er det fjerde og sidste indlæg i serien om planlægning af barselsorloven.

Denne gang skal vi tale om penge – masser af penge, vil nogen sige (her hører vi arbejdsgiverne stemme i kor) mens andre (og her kommer alle ansatte så på banen) synes det er liiiidt småt med pengene under barslen. Men uanset størrelsen så er det et faktum, at aflønningen under barslen har stor betydning. Vi skal se nærmere på, hvordan aflønningen er under barslen, og hvad du kan gøre for måske at sikre dig mere i løn.

Hvor kommer pengene fra?

Når du skal på barsel kan pengene komme to steder fra.

Det ene sted er fra din arbejdsgiver, der kan betale hel eller delvis løn i visse perioder af barslen. Det andet sted er fra Udbetaling Danmark, der udbetaler barselsdagpenge.

Lad os starte med det sidste – nemlig barselsdagpengene – eftersom det er, hvad alle lønmodtagere har mulighed for at få under barslen.

Barselsdagpenge

Barselsdagpengene kommer fra Udbetaling Danmark. Hvor meget du maksimalt kan få i barselsdagpenge fastsættes én gang årligt i december, og er så gældende for det efterfølgende kalenderår. I 2019 udgør den maksimale barselsdagpengesats 117,22 kroner per time. Hvor mange timer du kan få barselsdagpenge i per uge afhænger af, hvor mange timer du er ansat.  Dog kan der maksimalt ydes barselsdagpenge i op til 37 timer per uge.  

Barselsdagpengene ydes i følgende perioder:

Barsel planlæg del 4.png

For at have ret til barselsdagpenge skal man opfylde 3 betingelser, der er følgende:

1.     Du skal være i arbejde dagen før eller på første dag i orloven

2.     du skal have mindst 160 timers arbejde inden for de seneste fire hele måneder før orloven

3.     du skal have mindst 40 timers arbejde om måneden i mindst tre af de fire måneder.

Opfylder du betingelserne, vil du derfor som minimum være berettiget til barselsdagpenge.

Men du kan være også være berettiget til løn under barslen fra din arbejdsgiver. Så lad os straks kaste os over det.

Løn under barslen

Du vil være berettiget til løn under barslen, hvis dit ansættelsesforhold er reguleret af:

-        En overenskomst

-        Funktionærloven eller

-        Hvis din arbejdsplads tilbyder det som et gode via medarbejderhåndbogen.

Om dit ansættelsesforhold er reguleret af en af ovenstående, kan du se i din ansættelseskontrakt.

Samtlige overenskomster har i dag regler om aflønning til både kommende mødre og fædre. Hvor meget og hvor længe afhænger af den enkelte overenskomst. Men som udgangspunkt ydes der fuld løn til mødre fra 4 uger før termin og indtil 14 uger efter fødslen, mens der til fædre ydes fuld løn under de 2 ugers fædreorlov. Derudover ydes der også enten hel eller delvis løn under en del af forældreorlovsperioden til både mødre og fædre.

Desværre er funktionærloven ikke helt så meget med på ligestillingsbølgen, eftersom den alene giver mødre ret til halv løn fra 4 uger før termin og indtil 14 uger efter fødslen. Fædre er ikke nævnt med ét eneste ord i lovgivningen, og er derfor ikke ifølge lovgivningen berettiget til løn under barslen. Man kunne jo håbe på, at lovgiverne følger op med noget i lønningsposen til fædre, der skal på barsel.

Er dit ansættelsesforhold ikke omfattet af en overenskomst på arbejdspladsen eller funktionærloven, så er sidste mulighed, at virksomheden af egen drift tilbyder det som et gode via deres personalehåndbog.

Samspillet mellem barselsdagpenge og løn under barsel

Hvis du under en del af barslen både er berettiget til barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark og løn under barsel fra din arbejdsgiver er det desværre sådan, at du ikke både får i pose og i sæk.   

Når din arbejdsgiver betaler dig løn under barslen, får de også del i barselsdagpengene for de perioder, de nu betaler dig i. Det betyder at hvis du får en løn under en del af barslen, som er højere end barselsdagpengene, så vil din arbejdsgiver modtage refusion af de barselsdagpenge, de ellers ville være berettiget til.

Omvendt er det sådan, at såfremt du eksempelvis får halv løn under barslen og denne er mindre end barselsdagpengesatsen, så vil du få suppleret op med barselsdagpenge, indtil du enten når barselsdagpengeloftet eller din fulde timeløn.   

Eksempel: Fuld løn er 220 kroner per time.

Hvis du får fuld løn under en del af barslen modtager du 220 kroner per time fra din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver modtager i den periode hvor der betales fuld løn, refusion af barselsdagpengene.

Hvis du får halv løn (110 kroner per time), vil du modtage 110 kroner per time fra din arbejdsgiver og den resterende del (7,22 kroner per time) fra Udbetaling Danmark.  

Vejen til mere i løn under barslen

Hvis du tilbydes løn efter funktionærloven eller via virksomhedens personalehåndbog, kan der med stor sandsynlighed være udsigt til, at du kan få mere i lønningsposen under barsel, og det er vel at mærke uden at det betyder en kæmpe forøgelse af din arbejdsgivers udgifter. Ja, nu sidder du sikkert og tænkte ”ej, nu rabler det da fuldstændig for ham”. Men bliv lige hængende, så skal jeg forklare det.

Alle virksomheder i Danmark med ansatte er forpligtet til at betale til en barselsrefusionsordning. Det er fra denne ordning, at virksomheden kan få refunderet mere end barselsdagpengene, da ordningen dels yder mere i refusion på timelønnen og samtidig også som minimum yder refusion af feriepengene. Det vil altså sige, at virksomheden ikke blot kan få refusion af barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark, men også mere refusion på timelønnen og som minimum af feriepengene fra barselsfonden.

Der hvor det hele går op i en højere helhed er, at for at virksomheden kan få refusion fra barselsfonden, så forudsætter det, at virksomheden yder en løn, der er højere end barselsdagpengesatsen – altså en gevinst til dig i form af mere i løn under barslen. Gør virksomheden det, modtager de dermed også mere i refusion på timelønnen og endda af feriepengene – altså en gevinst for virksomheden i form af lavere omkostninger, da de modtager mere i refusion. Det er dét jeg mener med, at arbejdsgiveren kan tilbyde en højere timeløn og samtidig gøre det i en længere periode uden at det betyder en kæmpemæssig forøgelse af deres omkostninger. En ren win win situation.

Ovenstående er rent faktisk noget, som de færreste virksomheder er klar over. Derfor kan du være med til at hjælpe ikke bare dig selv, men også virksomheden og alle fremtidige barslende i virksomheden ved at få taget hul på en snak om virksomhedens aflønningen under barslen kan forbedres.

 

Hans Frederik Linde har firmaet      G'Linde     , der yder barselsrådgivning til virksomheder.

Hans Frederik Linde har firmaet G'Linde, der yder barselsrådgivning til virksomheder.