Planlægning af barselsorloven - del 3.

Dette er tredje indlæg i serien om planlægning af barselsorloven.

Sådan kommer du i gang

Denne gang skal vi se på mulighederne for at gøre ens forældreorlov længere, udskyde ens barsel til senere og sidst men ikke mindst muligheden for at kombinere barsel og arbejde.

Vi bygger videre på forrige indlæg og fik du ikke læst det, eller skal det lige genopfriskes, så hop endelig ind på  ”planlægning af barselsorlov – del 2” og så ses vi her igen om lidt. For alle jer andre – lad os kaste os ud i det.

Overblikket

Vi starter lige med en visuel oversigt over barselsorloven og de enkelte perioder under barslen. Den kan du med fordel genbesøge når vi lige om lidt kaster os over begreber som udvidelse, delvis genoptagelse og udskydelse.

Blog planlæg barsel del 3.png

Udvidelse af forældreorloven

Forældreorloven, som i udgangspunktet er på 32 uger, kan forlænges til enten 40 eller 46 uger. Det betyder selvsagt at man kan være længere tid på orlov, men vær opmærksom på, at man (desværre) ikke får flere barselsdagpenge eller anden form for aflønning når orloven forlænges.

Er du ledig kan udvidelsen ”alene” ske fra 32 uger til 40 uger.

I det tilfælde, at forældreorloven ønskes udvidet, bevirker det, at forældreorloven skal afholdes i én sammenhængende periode. Det betyder for morens vedkommende, at forældreorloven starter dagen efter de første 14 uger efter fødslen er afholdt. Dermed er det altså ikke muligt at gemme noget forældreorlov til senere eller at afbryde sin forældreorlov for at afholde ferie eller arbejde på nedsat tid.   

Når du skal planlægge afholdelsen af forældreorloven, skal du i første omgang beslutte dig for om du ønsker at afholde op til 32 ugers forældreorlov eller om du ønsker at udvide de 32 ugers forældreorlov. Sidstnævnt, altså udskydelsen har vi lige været omkring, mens førstnævnte indbefatter muligheden for udskydelse samt delvis genoptagelse.

Udskydelse af forældreorloven

Udskydelse af forældreorloven er en mulighed for lønmodtagere og noget du kan benytte dig af, når du ikke har udvidet forældreorloven. Det betyder, at du kan udskyde op til 32 uger af forældreorloven til senere afholdelse, hvilket vil sige inden barnet er fyldt 9 år.

Udskydelse af forældreorloven kan ske på to måder - enten som retsbaseret eller som aftalebaseret. 

Retsbaseret udskydelse
Én af forældrene har ret til at udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af forældreorloven. At der sker en retsbaseret udskydelse betyder, at man tager denne rettighed med sig i tilfælde af jobskifte. Jeg vil anbefale, at du skriftligt giver din arbejdsgiver besked om den retsbaserede udskydelse, da du derved har dokumentationen i orden, hvis du senere hen skal videre. Det udskudte fravær skal, når det udnyttes, holdes i én sammenhængende periode.  

Aftalebaseret udskydelse
Begge forældre kan indgå aftale med sin arbejdsgiver om at udskyde al den forældreorlov, der ikke bruges, og det kan principielt være op til 32 uger. Udskudt fraværsret skal dog være udnyttet inden barnet fylder 9 år.

Én forælder kan godt kombinere en retsbaseret og aftalebaseret udskudt orlov. 

Delvis genoptagelse af arbejdet

Delvis genoptagelse af arbejdet kan benyttes under de 2 ugers fædreorlov, de sidste 12 uger af morens barselsorlov og under forældreorloven af begge forældre.

Delvis genoptagelse af arbejdet er, når du genoptager arbejdet med en kortere ugentlig arbejdstid end den sædvanlige ugentlige arbejdstid, som du havde før barselorloven. Du kan altså kombinere barsel og arbejde i én og samme uge. Hvordan fordelingen af arbejdstimer og orlovstimer skal være og hvornår de skal placeres, er noget du skal aftale med din arbejdsgiver. Du kan enten møde senere og gå tidligere hver dag i ugens løb eller have hele orlovsdage.

Det er kun lønmodtagere i arbejde, der kan benytte sig af den delvise genoptagelse.

Mange ansatte benytter sig af denne mulighed for at starte stille og roligt op i slutningen af barslen. Den kan også anvendes, hvis der skal holdes nogle enkelte feriedage under barslen.

Næste gang skal vi se nærmere på aflønningen under barslen. Hvornår og hvad får man i løn og hvad med barselsdagpenge.  

 

Hans Frederik Linde arbejder til dagligt i Forbundet Kommunikation og Sprog, hvor han yder barselsrådgivning til medlemmerne. Ved siden af har han eget virke via G'Linde, der yder barselsrådgivning til virksomheder.

Hans Frederik Linde arbejder til dagligt i Forbundet Kommunikation og Sprog, hvor han yder barselsrådgivning til medlemmerne. Ved siden af har han eget virke via G'Linde, der yder barselsrådgivning til virksomheder.

Kristine BjerreComment