Planlægning af barselsorloven - del 2.

gravid.jpg

 

Dette er andet indlæg i serien om planlægning af barselsorloven og handler om hvad barslen og planlægningen af denne består af.

Sådan kommer du i gang

Denne gang giver vi os i kast med selve barselsplanlægningen. Men inden vi kaster os over det, så lad os lige se, hvad barslen og planlægningen af denne består af.  

Som vi så i sidste indlæg Planlægning af barselsorloven så består barselsplanlægningen af tre hovedtemaer:

1.    Tid – som i den tid og de perioder du er på barsel 

2.    Aflønning – som i den løn du får under barslen – fra din arbejdsgiver og Udbetaling Danmark

3.    Information – som i den information du skal give til din arbejdsgiver og den information du får fra Udbetaling Danmark. 

I dag fokuserer vi på den tidsmæssige del af barslen (punkt nr. 1). Vi tager de første spadestik til, at du kan få lagt den for dig og familien bedste barselsplan. Jeg kan allerede nu løfte sløret for, at barslen kan sammensættes på et utal af forskellige måder. Det er på den ene side super godt fordi du derved kan få lagt en barselsplan der passer til lige netop din situation. På den anden side så kan det skabe en del forvirring eftersom, et valg dermed også betyder er fravalg af noget andet. Og i det hele kan man blive helt bekymret for om man nu også har alle mulighederne på bordet. 

Min intention er derfor, at vi starter med en light model – barsel light, hvor du får præsenteret den basale del af det at lægge en barselsplan. I de efterfølgende indlæg bygger vi så på således, at du til sidst er superbruger indenfor det at lægge en barselsplan. Så lad os komme i gang.    

Når det handler om den tid du kan være på barsel, så kan dette illustreres ved nedenstående:     

Graviditetsorlov

Graviditetsorloven, der er forbeholdt mor, består af 4 uger. Mor skal altså til at starte med beslutte om hun ønsker at starte barslen med, at være på graviditetsorlov. Er svaret ja, skal mor herefter beslutte, hvor mange uger dette så skal være, hvor 4 uger udgør det maksimale. I den forbindelse er det værd at være opmærksom på, at mor ikke kan sparre nogle af ugerne op til efter fødslen. De skal altså enten afholdes eller også opgives de.  

Er du ansat i Staten, vil du have mulighed for at afholde 6 uger graviditetsorlov, mens du som regional eller kommunaltansat vil have 8 ugers graviditetsorlov. 

Terminsdatoen er den sidste dag i graviditetsorloven og medmindre der er tale om fødsel ved kejsersnit så er det sjældent, at denne dag også bliver fødselsdagen. 

Sker fødslen før den fastsatte terminsdato, bliver graviditetsorloven dermed forkortet og mor er derfor reelt kortere tid på orlov en ellers planlagt. Sker fødslen derimod efter det forventede fødselstidspunkt er mor dermed længere tid på graviditetsorlov. I dette tilfælde bliver det ikke taget nogle af ugerne som er til rådighed efter fødslen.   

Barselsorlov

Dagen efter fødslen er den første dag i barselsorlovsperioden. Denne periode er ligesom graviditetsorloven forbeholdt mor. Den består af op til 14 uger, hvor mor de første 2 uger er forpligtet til at være fuld tid på barsel. De resterende 12 uger kan den nybagte mor så vælge om hun ønsker at afholde. De sidste 12 uger kan ikke gemmes til senere afholdelse, hvilket vil være tilfældet, hvis mor starter på arbejde igen med den arbejdstid hun var ansat til. Vælger mor eksempelvis at starte på arbejdet igen efter 11 uger, vil hun dermed ikke kunne gemme de sidste 3 uger (hun havde 14 uger i alt) til senere afholdelse. 

Fædre/medmødreorlov

Fædre og medmødre kommer på banen i relation til barslen når barnet er født. De har, i første omgang, mulighed for at afholde op til 2 uger orlov. Orloven kan starte den dag barnet kommer til verdenen, dagen efter eller en vilkårlig dag indenfor morens første 14 uger. Denne orlovsperiode skal altså være afholdt indenfor de første 14 uger efter fødslen. 

Det er muligt at dele de 2 ugers orlov op i to lige store dele (1 + 1 uge). Denne orlov er forbeholdt faren/medmoren. 

 

Forældreorloven

Både mor og far/medmor har herefter hver 32 ugers forældreorlov. Ja, du læste rigtig! Begge har 32 uger til deres disposition. Desværre er der alt for mange steder givet det indtryk, at de 32 uger er til deling. Men det er altså desværre en misforståelse når vi taler om den tid forældrene har ret til at være på orlov. 

For mor starter de 32 ugers forældreorlov i forlængelse af de første 14 ugers barsel efter fødslen. For far/medmor kan de 32 ugers forældreorlov starter i forlængelse af fædre/medmødreorloven. Det vil altså sige, at far/medmor kan trække sin forældreorlov ind i morens 14 ugers barsel. 

Du er nu præsenteret for en light version af barselsorloven. Skriv gerne en kommentar herunder og så vil jeg efter bedste evne vende tilbage med et konstruktivt svar.

I næste indlæg skal vi se på mulighederne for, at gøre ens forældreorlov længere, udskyder ens barsel til senere afholdelse inden barnet fylder 9 år og sidst men ikke mindst muligheden for at kombinere barsel og arbejde i én og samme uge. 


Skærmbillede+2018-06-14+kl.+11.09.46.png

Hans Frederik Linde arbejder til dagligt i Forbundet Kommunikation og Sprog, hvor han yder barselsrådgivning til medlemmerne. Ved siden af har han eget virke via G'Linde, der yder barselsrådgivning til virksomheder.