Barselsundersøgelse

Bedre Barsel har i 2017 lavet en kvalitativ undersøgelse om mødres trivsel under barsel. Vi har gennemført interviews med i alt 36 mødre fra hele Danmark og 24 sundhedsplejersker fra fem forskellige kommuner. Undersøgelsen tegner et billede af kvinder, der i høj grad oplever at have modstridende følelsesmæssige reaktioner under deres barsel, uden at de udvikler en efterfødselsreaktion. Årsagerne hertil er forskelligartede, men fælles for mange mødre er, at de bliver overraskede over kløften mellem forestillingen om moderskabet og hvordan moderskabet opleves i praksis. Kvinderne forholder sig i interviewene til deres oplevelse med at få børn og være på barselsorlov, og hvordan det har haft indvirkning på deres emotionelle tilstand og selvforståelse. De oplever et pres fra blandt andre sundhedssystemet, som kommer til udtryk gennem Sundhedsstyrelsen og sundhedsplejersker, samt det omgivende samfund og hvordan dette har betydning for deres trivsel under barselsorloven. Der er tydelige gennemgående træk i kvindernes overvejelser og beslutninger omkring barselslivet. Hver kvinde har sin personlige historie, men ud fra kategorisering af centrale emner forekommer sammenfaldende temaer. De overordnede tematikker omhandler overgangen til moderskabet og hvordan det også indebærer negative følelser, såsom ensomhed, kedsomhed og skam.

Derudover kommer følelsen af et forventningspres, både fra kvinderne selv, familie og venner samt det omgivende samfund. Det er forskelligt hvad der udløser følelserne, men de synes universelle uafhængigt af hvilken graviditet, fødsel og barsel mødrene har haft. En god graviditet og fødsel er ikke ensbetydende med et godt barselsliv og omvendt. Det er vigtigt at understrege at de interviewede mødre også beskriver lykkelige stunder med deres nyfødte og at overgangen til moderskabet er komplekst. Der er flere af de interviewede kvinder, som ikke oplever komplikationer og usædvanlige udfordringer, men som har oplevet at blive indignerede over hvilke refleksioner og udfordringer moderskabet sætter i gang. Disse kvinder er optagede af hvordan de mærker samfundsmæssige forventninger til moderskabet og pludselig oplever at de skal kæmpe for at være noget andet og mere end mor til sit barn.

Er du interesseret i at læse hele undersøgelsen, er du velkommen til at skrive til os på hej@bedrebarsel.dk