Barselshusets formål

Barselshuset er et værested, et netværks- og aktivitetshus for primært kommende og nybagte forældre. En grundlæggende værdi for huset er, at der er forskellige nuancer af forældreskab, og at der skal være plads til alle typer forældre i huset. Barselshuset danner grundlag for at forældre på barsel kan mødes parallelt med de digitale mødesteder, som ofte benyttes af barslende. Huset tilbyder spædbørnsvenlige faciliteter, netværksdannende arrangementer, legeområde, debatsaloner, workshops og oplæg omkring emner, der relaterer sig til at være forældre og til det at være på barsel. Desuden faciliteres der arrangementer til virksomheder, hvor viden omkring barselsperioden, tilbagevenden til arbejdsmarkedet, medarbejderfastholdelse, work-life balance formidles og debatteres. Vi er løbende i dialog med brugerne for at kunne tilbyde relevant indhold og være på bølgelængde med brugerne.

Barselshuset er placeret i lokaler hos FO-Aarhus på Frederiksgade 78B, 8000 Aarhus C (Stiften Loungen).

Barselshuset er åbent for alle i vores åbningstid tirsdag-fredag kl. 10-14. Som medlem i Barselshuset får man adgang til vores mange events gratis eller med rabat. Se kalender her.